GE BIDRAG TILL FAUNA

 

Vi välkomnar varmt ditt bidrag för djuren!

Pengarna går ovakortat till att hjälpa djur!

Postgironummer: 63 87 71- 6

Skicka gärna ett mail till ingridbm@telia.com om du har frågor.

 

Länka gärna till oss! Ta vår banner här nedan